НОВОЛУНИЕ В СТРЕЛЕЦ и порталите му от ХЮМЪН ДИЗАЙН

Вече е Новолуние в Стрелец

Време за нови начинания, особено когато е под огнения знак на Стрелеца, носещ вдъхновение, заряд, прозрения и посоки за бъдещето, късмет и изобилие. Благоприятен момент за започване на обучения, пътуване в чужбина, проекти, свързани с разширяване на сферата ни на дейност. Подходящо време за Желания (намерения) до 20:00 часа. Споделям ви порталите от Хюман Дизайн, които са свързани със знака на Стрелеца като вече сме в 9-ти Портал, а след 21:40ч влизаме в 5-ти Портал. Тук може да видите кои портали от тях са част от вашата карта: https://www.jovianarchive.com/get_your_chart * Портал 34 – Порталът на Силата. Силата е велика само, когато нейната проява се използва в резултат от вътрешно равновесие. * Портал 9 – Порталът на Приложените детайли. Внимателно отношение. Вътрешно присъщо ви е, очаровани, да изследвате всичко. Прогресът и реализацията идват малко по малко, докато полагате малките детайли, които изграждат големия прогрес. * Портал 5 – Порталът на Чакането. Универсалният момент. Всички аспекти от живота имат ритуали, последователности и подходящ момент – както естествени, така и наложени. * Портал 26 – Порталът на Натрупването. Максимум резултати по всяко време – това искате да изстискате от живота. Натрупването на материални блага и престиж е възможно. Предразполагате хората и сте убедителни по естествен начин. * Портал 11 – Порталът на Хармонията. Този портал е богат на въображение, култивира идеи за внасяне на социална хармония. Девизът на този портал е: “Промяна към по-добро”. * Портал 10 (Стрелец на 1 линия) – Порталът на Поведението. Имате уникален, индивидуален личностен израз, който идва от самоуважението, което не се страхува от това, какво мислят другите. Портал 10 представлява любовта към пътуването през живота и определяне на правилния път за вас – и само за вас. С пожелание за ЧУДОтворно НОВОлуние, Лили