новолуние в стрелец

НОВОЛУНИЕ В СТРЕЛЕЦ и порталите му от ХЮМЪН ДИЗАЙН

Вече е Новолуние в Стрелец

Време за нови начинания, особено когато е под огнения знак на Стрелеца, носещ вдъхновение, заряд, прозрения и посоки за бъдещето, късмет и изобилие. Благоприятен момент за започване на обучения, пътуване в чужбина, проекти, свързани с разширяване на сферата ни на дейност.

Подходящо време за Желания (намерения) до 20:00 часа.
Споделям ви порталите от Хюман Дизайн, които са свързани със знака на Стрелеца като вече сме в 9-ти Портал, а след 21:40ч влизаме в 5-ти Портал.
Тук може да видите кои портали от тях са част от вашата карта:
https://www.jovianarchive.com/get_your_chart


* Портал 34 – Порталът на Силата.
Силата е велика само, когато нейната проява се използва в резултат от вътрешно равновесие.
* Портал 9 – Порталът на Приложените детайли.
Внимателно отношение. Вътрешно присъщо ви е, очаровани, да изследвате всичко. Прогресът и реализацията идват малко по малко, докато полагате малките детайли, които изграждат големия прогрес.
* Портал 5 – Порталът на Чакането.
Универсалният момент. Всички аспекти от живота имат ритуали, последователности и подходящ момент – както естествени, така и наложени.
* Портал 26 – Порталът на Натрупването.
Максимум резултати по всяко време – това искате да изстискате от живота. Натрупването на материални блага и престиж е възможно. Предразполагате хората и сте убедителни по естествен начин.
* Портал 11 – Порталът на Хармонията.
Този портал е богат на въображение, култивира идеи за внасяне на социална хармония. Девизът на този портал е: “Промяна към по-добро”.
* Портал 10 (Стрелец на 1 линия) – Порталът на Поведението.
Имате уникален, индивидуален личностен израз, който идва от самоуважението, което не се страхува от това, какво мислят другите. Портал 10 представлява любовта към пътуването през живота и определяне на правилния път за вас – и само за вас.

С пожелание за ЧУДОтворно НОВОлуние,
Лили