Сила за промяна

Силата е… в МЕН! Съзнателно да променя живота си

Промяната във вярванията създава нови убеждения (утвърждения) – вярвания. А те създават нови мисли, нови думи, нови действия. А те създават твоята нова реалност. Твоето ново Аз. 

Мисли за успех и промяна

Аз съм могъщо същество. Моите чувства и емоции са силен генератор на мисли, които имат в себе си сила. Сила да сътворяват чудеса – онова, което истински желая. Разбира се сътворяват и онова, което не желая. В мен има две сили, които е необходимо, да бъдат уравновесени и да вибрират в една и съща честота, за да се слеят в едно и така да сътворят онова, което желая.

Едното е енергията на желанието ми, другата е енергията на мислите, думите и действията ми спрямо него. Щом те (моите мисли, чувства и емоции) са в едно с вибрацията на Вселената – високи честоти и високи вибрации аз вече се намирам в полето на неограничените възможности. Необходимо е да имам също и доверие.

Една капка е достатъчна, защото няма нужда да имам цял океан от вяра, надежда и любов. Просто помня, че в океана има много капки и във всяка една капка се съдържа целият океан. Мислите ми насочени към високи честоти при това съзнателно ще привлекат към себе си още хубави мисли. Веднъж задействан механизмът на това няма спиране. Аз започвам да се чувствам добре и това ме радва. А всичко, което ме радва ми носи още и още положителни емоции, щастие и чудеса. Все пак да се ЧУвствам ДОбре означава, че аз самата/самия съм ЧУДО. Имай мисли за чудеса и денят ми ще стане чудо. Светът ще стане чудо.

Необходимо е само съзнателно решение, съзнателно желание да направя това. От тук нататък Вселената си знае работата. Тя ще ме поведе по пътя. Аз само помня, че от мен се иска само да пожелая, да направя първата крачка – да действам, да работя по това, което желая и съзнателно да сътворя резултата. Да почувствам щастието и удовлеТВОРЕНИЕТО от съТвореното. Моят живот са моите мисли, моите думи… Използвам ги мъдро. Силата е в мен!

С нови убеждения за чудо,
АН