Знаците в Живота – случайност или не?

Случайност или не е моментът, когато на ръката ти кацне калинка, това случайно пресичане на траекторията на насекомото с тялото ти ли е, или е знак, че имаш късмет?

Когато се присмееш, упрекнеш или обидиш някого и след време се озовеш в същата ситуация, правейки същото нещо, това случайно стечение на обстоятелствата ли е, или е знак да преосмислиш поведението си спрямо другите?
Когато те споходи мисълта за любимия човек и секунди след това внезапно забележиш дъга, това случайно пречупване на светлината ли е, или е знак, че Бог се усмихва?…

Знаците са името, с което хората наричат простите съвпадения, за да им придадат някакъв смисъл. Чудо е думата, която използваме, за да обясним необяснимото.

В днешния свят на рационализация и технически напредък все повече от чудесата започват да преминават в сферата на обяснимото, и по тази причина – да губят ореола си на чудо. Циничността, появила се като следствие от тази рационализация, води все повече до отричане на Знаците и Чудесата и до привилигироване на случайностите и съвпаденията.
Ала какво се получава, когато забележим нарупване на „случайности” и „съвпадения” на едно място?
Не е ли това знак от Фортуна, Съдбата – тази ексценрична дама, която така се забавлява от лиературния похват ирония? Или може би ние сме привлекли събитията? Не се ли запитва и най-циничният дали няма нещо по-голямо, някакъв по-висш смисъл, по-върховен разум, който направлява нещата? Или че ние можем да направляваме и/или предизвикваме съдбата си и няма нищо случайно? Човешките същества сме такива създания, които все търсят някакъв скрит смисъл, или често – „под вола теле”. Суеверия, фанатизъм, маниакални разстройства – все примери за това как търсенето на смисъл извън здравословните граници може да доведе до пагубно влияние. Колко ли червенокоси хубавици са били изгорени на кладата като вещици по усмотрение на Светата инквизиция поради случайното доминиране на алели за съответния цвят на косата?…
“Кое хапче ще вземеш – синьото хапче, или червеното хапче?”
А може изобщо да не взимаш хапчета! Може да вземеш Пръстена! Това може и да е друга история, но не забравяй – всички сме свързани!
За всеки един от нас съществува Свободната воля. Да изберем в какво да вярваме. Какъв привкус ще придадем на дадено събитие и как ще го разтълкуваме. Дали ще предпочетем да гледаме на всичко около нас като на една какафония – просто низ от случайни събития, или ще го приемем като божествена симфония, в която всяка нота си има определено място и значение, допринасящо за цялостното богатство на чудото, наречено Живот.
Чудо, или съвпадение? И какво толкова му е чудното?!
Просто точно един от милиони сперматозоиди напълно случайно оплодил точно конкретна яйцеклека и от получената зигота напълно случайно се заформил точно конкретен напълно случаен зародиш. Напълно случайно този зародиш минал през цялостното си развитие и напълно случайно от него се получило пълноценно човешко същество. Това човешко същество напълно случайно се родило в технологична епоха, по случайно стечение на обстоятелствата се научило да чете, да пише, че и да работи на Инернет, и по някакво случайно съвпадение се натъкнало на съвсем случаен електронен документ, който съвършено случайно носел името “ЧУДО СЕГА”, и сега това човешко същество чете този документ – напълно случайно! Да, не е нужно във всяко нещо да се търси смисъл – всичко може да се обясни просто със съвпадения. Без смисли, без поуки, без висша цел. Без волове и без телета. Така се случило, и толкоз! И все пак… Вие в какво вярвате: в съвпадения, или в Знаци?.. ;) „Напълно случайно”: МЕГ Знаци: ЧУДО