Архив на категория: Знаци, символи, поличби

Какво символизират цветовете

Нали сме споменавали за нашата теория в „ЧУДО“ по отношение на случайностите? Че тЕ такова животно нЕма! :)  

При поредното ми завръщане в България,

нещо ми беше притрябвала БАКЛАВАрската ми дипломна работа, за да направя някаква сверка. Отворих я и… Що да видя! Добре структурирано находище на чудеса, и при това на едни от най-фундаменталните – ЦВЕТОВЕТЕ!

Затова и реших да споделя с вас някои избрани извадки, които ще публикувам „на порции“ поради големия им цялостен обем. Като академична работа, теоретичната част е базирана на изследвания, правени преди мен и аз нямам авторство върху тях. Тези фрагменти са предимно от книгата „Цветовете в изкуството“ на проф. Румен Райчев… и са допълнени от добрия стар Интернет :) Прилежно обединени от мен :)

Приятно четене!

– Мег

Използването на цвета като символ

датира от най-ранни епохи. В етнологическите науки се намират множество примери за символичното значение на цвета – поверия, амулети, гадания, забрани и т. н. Всички прояви на духовен живот на човека от древните общества си служат с цвета като задължително допълнение към дадена дейност.

Така например някои са смятали, че червеният цвят носи здраве и живот, жълтият противодейства на жълтеницата, черният предпазва от лош (“черен”) поглед. В поверията на славяните червеното има същото значение, затова и на ръчичката на новороденото се поставя червен конец. Много народи вярват, че бялото пречиства и предпазва от грехове, и т. н.

Установяването на символично значение

се наблюдава особено силно през епохата на Средновековието, когато огромно влияние оказва християнството като религия и първоначалното впечатление за цвета се примесва с множество етични, обществени, религиозни, психологически и пр. символизации, поради което е доста трудно да се проследи първоначалната афективна стойност на цвета.

Стройна система на цветните символи има и в литургиите на православната, католическата и протестантската църква. Литургията в католическата църква до VI в. признавала единствено белия цвят. От началото на 5-ти век съществувала известна свобода за избора на цвят в литургичните правила. В средата на XII век папа Инокентий III ограничил броя на литургичните цветове до четири: бял, черен, червен и зелен, но в XIII век е прибавен и пурпурният цвят. Петте литургични цвята имат следното значение:

  • БЯЛ – Невинност, чистота, радост, хвала

  • ЧЕРЕН – Скръб, погребение, тъга

  • ЧЕРВЕН – Жертвеност, посвещение, милосърдие, мъченичество

  • ЗЕЛЕН – Надежда, вечен живот

  • ПУРПУРЕН – Отрицание, тъжни размишления, съзерцание

Културите на нехристиянските народи също имат много разработени символични цветни системи. Например в Китай се използва състав от пет цвята: бял, черен, син, жълт и червен, които символизират определени понятия и качества на предметите от заобикалящия ни свят, като посоки на света, годишно време, климатични явления, земни източници, вкусови усещания, части на човешкото тяло, качества на характера и др.

В Индия всяка каста е била представена чрез нейния цвят; самото означение за думата каста: „wаrnа“ на езика на арите означава цвят.
Брамините, представляващи най-висшата каста, имат символичен цвят бял, следващата каста Кшатрия – червен, Вайшия – жълт, и най-низшата каста Шудра – черен. Тази подялба на касти като йерархична система се е запазила и до днес.

А ето какво казва Йожен Дьолакроа за цветовете като въздействие:

„Всеки знае, че жълтото, оранжевото и червеното внушават и представят идеи на радостта и богатството“.

Положителното и отрицателното са светлината и сянката – символи на двете противоположни състояния. Тази тенденция съществува още от древността и е непроменена до наши дни. За светлината се говори винаги с добро.

Асоциация

В съвременния език съществуват изключително много символични определения на цвета. Такива определения като жълта книжка, черен пазар, черен ден, розови очила, синя кръв и много други се срещат много често в нашия всекидневен език.

В символичните връзки между цвета и символизираните предмети, понятия, чувства и т. н., не винаги може да се намери причинно-следствена връзка. В класическата психология символиката на цвета се нарича асоциация.

Така например асоциацията надежда

зелено е резултат на непрекъснато повтарящата се връзка между зеленината на растенията и надеждата като реколта-живот. Такъв вид асоциации могат да бъдат квалифицирани като общовалидни за всички хора. Съществува обаче огромна група асоциации, които са индивидуални. Например синият цвят предизвиква за дадена личност асоциация за цвета на очите на майка му. В този случай понятието „майка“ няма нищо общо със синия цвят за друг, освен за тази личност.

За всеки случай само асоциацията не е достатъчна за обясняване на тези кореспонденции. Всеки цвят има много значения. В зависимост от избрания оттенък, асоциациите се менят.

В следващите дни ще ти разкажем повече за отделните цветове, така че остани на линия! :)

– Мег

Цветно: ЧУДО

 

Знаците в Живота

Когато на ръката ти кацне калинка, това случайно пресичане на траекторията на насекомото с тялото ти ли е, или е знак, че имаш късмет?

Когато се присмееш, упрекнеш или обидиш някого и след време се озовеш в същата ситуация, правейки същото нещо, това случайно стечение на обстоятелствата ли е, или е знак да преосмислиш поведението си спрямо другите?

Когато те споходи мисълта за любимия човек и секунди след това внезапно забележиш дъга, това случайно пречупване на светлината ли е, или е знак, че Бог се усмихва?…

Знаците са името, с което хората наричат простите съвпадения, за да им придадат някакъв смисъл. Чудо е думата, която използваме, за да обясним необяснимото. В днешния свят на рационализация и технически напредък все повече от чудесата започват да преминават в сферата на обяснимото, и по тази причина – да губят ореола си на чудо. Циничността, появила се като следствие от тази рационализация, води все повече до отричане на Знаците и Чудесата и до привилигироване на случайностите и съвпаденията.

Ала какво се получава, когато забележим нарупване на „случайности” и „съвпадения” на едно място? Не е ли това знак от Фортуна, Съдбата – тази ексценрична дама, която така се забавлява от лиературния похват ирония? Или може би ние сме привлекли събитията? Не се ли запитва и най-циничният дали няма нещо по-голямо, някакъв по-висш смисъл, по-върховен разум, който направлява нещата? Или че ние можем да направляваме и/или предизвикваме съдбата си и няма нищо случайно?

Човешките същества сме такива създания, които все търсят някакъв скрит смисъл, или често – „под вола теле”. Суеверия, фанатизъм, маниакални разстройства – все примери за това как търсенето на смисъл извън здравословните граници може да доведе до пагубно влияние. Колко ли червенокоси хубавици са били изгорени на кладата като вещици по усмотрение на Светата инквизиция поради случайното доминиране на алели за съответния цвят на косата?…

„Кое хапче ще вземеш – синьото хапче, или червеното хапче?“

А може изобщо да не взимаш хапчета! Може да вземеш Пръстена! Това може и да е друга история, но не забравяй – всички сме свързани!

За всеки един от нас съществува Свободната воля. Да изберем в какво да вярваме. Какъв привкус ще придадем на дадено събитие и как ще го разтълкуваме. Дали ще предпочетем да гледаме на всичко около нас като на една какафония – просто низ от случайни събития, или ще го приемем като божествена симфония, в която всяка нота си има определено място и значение, допринасящо за цялостното богатство на чудото, наречено Живот.

Чудо, или съвпадение? И какво толкова му е чудното?! Просто точно един от милиони сперматозоиди напълно случайно оплодил точно конкретна яйцеклека и от получената зигота напълно случайно се заформил точно конкретен напълно случаен зародиш. Напълно случайно този зародиш минал през цялостното си развитие и напълно случайно от него се получило пълноценно човешко същество. Това човешко същество напълно случайно се родило в технологична епоха, по случайно стечение на обстоятелствата се научило да чете, да пише, че и да работи на Инернет, и по някакво случайно съвпадение се натъкнало на съвсем случаен електронен документ, който съвършено случайно носел името „ЧУДО СЕГА“, и сега това човешко същество чете този документ – напълно случайно!

Да, не е нужно във всяко нещо да се търси смисъл – всичко може да се обясни просто със съвпадения. Без смисли, без поуки, без висша цел. Без волове и без телета. Така се случило, и толкоз!

И все пак… Вие в какво вярвате: в съвпадения, или в Знаци?.. ;)

„Напълно случайно”: МЕГ
Знаци: ЧУДО

Подобни публикации:

[related_posts]Insert your text here[/related_posts]  

Кръгът на поЗНАНИЕТО, доверието и още нещо…

-cveteto-na-jivota-flower-of-lifeКръгът е най-чистата форма с най-силно и символично значение. С кръг се рисуват слънцето, луната – всички планети и звезди, снежинките, дъжда, очите… Малките деца рисуват човеците като кръгчета само с ръце и крака, а и това е една от първите форми, които излиза изпод малките им ръчички. В кръгът и от кръга се ражда живота, затова кръга е и символа на женствеността, безкрайността, вечеността, целостта и полето на неограничените възможности. Кръга сякаш е празен – няма нешо, а всъщност там има всичко!

Защо започвам с кръга ли? Защото си търсех отправна точка (точката и тя е кръг), от която да започна своя разказ за едно вълшебно място. Място пълно с деца, които се учат да правят всичко по-добре, още по-добре и най-добре. Всяко според силите си. Точно като пеперудите – всяка има криле. Всяка лети по различен начин. Лети с различна скорост и на различна височина. Най-важното е, че го прави и то по най-добрия начин, който може. Продължете да четете Кръгът на поЗНАНИЕТО, доверието и още нещо…

Пчелата – любов извън времето и пространството

Вдъхновяващ откъс от книгата „Пчелата“ на Оура Лов

– Използвате ли петрол? – попита Оуз.
– Ооооо, това е отживелица! – отговори момчето.
Всичко, което замърсява природата, отдавна е забранено.
– Ти къде работиш, – попита Оуз.
– Вкъщи естествено!
– Как така?
– Ами включени сме в мрежа и работим с техника, която не изисква да се поддържа офис. Спестяват се пари и съответно излишни усилия. В постоянна видеовръзка сме и работим екипно. Плащат ми по сметка с точки.
– Ами данъците?
– Нямаме данъци! Няма правителства! Няма държави!
Валутата е точкова. Генерира се в карта, с която мога да разменям точки за продукти или услуги.
– Нямате ли банки?
– Не!
Продължете да четете Пчелата – любов извън времето и пространството

Знаците на Любовта

С благодарост и любов към Нора Чемишка, чрез която ангелската притча стигна до мен!

Бог поглежда свой Ангел и го пита:
– Кажи, какво те мъчи?
– Ами човекът, за когото отговарям… Жив е. Има кола. Пари. Ходи на работа. Но, не е щастлив. Надява се на нещо.
– На какво?
– Трудно е да се каже. На два пъти му показвах щастлив сън, но не вижда. Казва, че се уморява на работа, а като не е на работа, не знае какво да прави.
– А как е на работа?
– Като при всички. Началник… суета… скатава се с пушене… интриги…
– Строг ли е началникът?
– Ами, началник като началник. Като навсякъде. Но не знам, защо се бои от него… 
– Помогна ли му да се освободи от страховете си?
– Да-а-а. Още по пътя към офиса. Размахах крила над главата му. Облаците разгоних. Прошепнах му в ухото да забележи слънцето… Чу любимата си песен. Написах послание на един билборд. Намери си 10 лева пред офиса… Но, нищо не помага.

052410_122836
– Симпатична непозната по пътя? На токчета? Която да го загледа?
– Ама, обиждаш ме… Сблъсках ги в метрото един в друг. Почти се целунаха!
– И как е?
– Ами, никак. “Извинете” и пак се задълбава в черните си мисли.
– А след работа?
– Пазаруване. Телевизия. Евентуално измиване на чиниите. Интернет. Сън.
– Ами, развали ли му телевизора?
– Разбира се. Но, той си купи нов…
– Изключва ли му интернета?
– Пет дни поред му създавах проблеми. В началото много се ядосваше, но после започна да остава на работа. До късно вечер.
– Така. А през почивните дни?
– Спи до обяд. После чисти и подрежда. Вечер или телевизия, или с приятели, безсмислени разговори, бира, водка. Прибира се към полунощ. А сутринта е с главоболие. След това включва или телевизора, или пак пред компютъра.
– А тя?

– Съвсем е близко! Само през три къщи! Ходят в един и същи супермаркет, по едно и също време, купуват едни и същи неща.
– Сблъска ли ги на опашката?
– Да, разбира се! И извън инструкциите – срещнах ги “случайно” в мола, както и в едно кафене в парка – два пъти за един ден!!!
– Провери ли им линиите на съдбата? Може да не Съм ги създал един за друг в този живот?
– Да, съвместими са! Там е работата… Такъв град, такъв живот… Не мога повече! Това е неизпълнима задача!
The ancient book and old goose feather– Не се отчайвай! Донеси списъка за тежки ситуации! Ангелът носи черен тефтер на Бог:

– Ето го!
– Прочети Ми страница първа. 
– Грип с висока температура. Вирус с повръщане. Изкълчване или счупване. 

– Мини на втора страница, ако обичаш.
– Катастрофа. Финансова криза. Земетресение или пожар в дома. 

– Достатъчно! В името на Любовта са разрешени всички извънредни мерки! Щом е толкова твърдоглав, избери едно средство направо от втора страница в списъка и действай!
– Добре, ще бъде направено! 

Ангелът тръгва да изпълни задачата си и си мисли: “Защо хората не използват възможностите, които им предоставя Бог, а сега се налага да прибягвам до крайности?…”

Божествените знаци и Aнгелските закачки са навсякъде около нас, във всеки един миг. Те намират непрекъснато своя път, уникален и разпознаваем начин, за да ни утешат, зарадват, предадат послание. Нека просто имаме отворените сетива да ги видим, готовността да ги посрещнем и вярата да ги последваме!

Не е нужно да стигаме до големите шамари – до болестите, нещастията, злополуките и неслучванията, за да се спрем и обърнем внимание. Нашите Ангели и духовни водачи са неотклонно до нас, нашепват ни стари истини и лекичко ни подбутват към нашата лична пътечка. И горят от нетърпение да изкажем и възнамерим копнежите си.

И нека сме готови да чуем и забележим знаците на Любовта! Енергията следва вниманието. Къде е Вашето внимание днес?

 

Източник: ТУК

По знак на: ЧУДО

Подобни статии:

[related_posts]Insert your text here[/related_posts]

 

Save