“Бъди промяната, която искаш да видиш в света! ” Махатма Ганди

ПРОЛЕТНО ПРОБУЖДАНЕ! 22-33 МАРТ! Eventbrite - Пролетна Г-жа ЧУДО

Външното и вътрешното са две страни на една и съща монета. Добре балансирани те се превръщат в нашето истинско аз, това, което наистина е в съзвучие с вселената. А вселената винаги е будна, тя работи за нас и постоянно ни дава най-доброто. Овладяването на вътрешната, чудотворна сила е мощно средство по пътя към осъществяването на вашите истински желания и стремежи. Жената е чудо, когато се чувства добре, защото щом е в добро благоразположение на духа тя е във вихъра си – на създател, на творец, на човек, който лекува с целувка,  който успокоява с поглед, който дава живот! А щом се чувства добре – душата й пее! ЧУвства се ДОбре в кожата си!

Един проект на chudosega.com и grimiram.com .