“Животът е игра”

Колкото и да си мислим, че нещата ей така се случват без причина и всичко е случайно, може би има скрит смисъл и послание, както в старите приказки, така и в игрите от древността. Ето, някои намират много скрити послания в приказките на Шехеразада от 1001 нощ, а други виждат колко много истина има в историите на Луис Карол – “Алиса в страната на чудесата” и “Алиса в огледалния свят”. А за българските приказки може (и са се изписали) много редове. „Някога, много много отдавна, Индийският император изпратил на владетеля на Персия малък подарък – кутия Шах, към която бил прикачен малък свитък. В писмото обаче не се обяснявало нищо за правилата на играта. Посланието било съвсем кратко и в него се казвало следното: „Който по-добре мисли, който повече знае, който по-напред успява да види – винаги той печели играта! Такъв е Животът!“ Щом видял странния подарък, Персийският цар повикал най-мъдрия си везир. След като му разказал за получения дар и му показал прикрепеното към него писмо, той поискал от везира да разгадае значението и правилата на тази странна игра. А междувременно, трябвало и да създаде някаква друга, която пък той да подари в отговор на владетеля на Индия. Везирът веднага се заел с поставената му задача. Трудил се усърдно и след няколко седмици успял да разгадае всички ходове на всяка от фигурите в Шаха, както и правилата по които се играе той. А след още десетина дни изработил друга игра, която предал на своя господар, наричайки я Табла. От тогава са минали повече 1400г., но таблата не само, че се е запазила във времето, но и днес продължава да е една от най-популярните и предпочитани игри. Малцина обаче са хората, дори и сред най-запалените играчи, които знаят от какво се е вдъхновил нейният създател и какъв замисъл е вложил при конструирането й… В основата на играта е поставено времето: -Това, че таблата е една – символизира единството на годината. Четирите ъгъла на кутията – са символ на четирите годишни сезона. -Срещуположните 2 х 6 отделения във вътрешността на таблата – са всъщност 12-те месеца в годината. -Сборът на всички пулове е 30 – колкото е средно броят на дните в един месец. -Цветът на пуловете – черни и бели, олицетворяват деня и нощта. -А срещуположните 2 х 12 отделения – са 24-те часа на денонощието. Когато владетелят на Персия изпращал на Индийския император Таблата като подарък, му написал и следното писмо:

„Да, приятелю, вярно си го казал. Който по-добре мисли, който повече знае, който по-напред успява да види – той печели! Но винаги е нужен и малко Късмет! Това всъщност е Животът. Затова, нека Късметът винаги да бъде на Твоя страна!“

 

Автор: Неизвестен Източник: shahtabla.com

С обич, ЧУдо сега!

[related_posts]Може да ти е интересно още:[/related_posts]