КОЙ СЪМ АЗ?

– Кой съм аз? – попитало младо момче един старец. – Ти си това, което мислиш – отвърнал старецът. – Ще ти го обясня с приказка: Една вечер в полумрака на улицата се виждали силуетите на двама души, които се прегръщат. „Това са майка и баща” – мисли си детето. „Това са двама влюбени” – мисли си влюбената девойка. „Това са приятели, които не са се срещали дълго време” – мисли човекът, който се чувства самотен. „Това са двама търговци, сключили добра сделка” – мисли алчният за пари. „Родител прегръща детето си, което се е завърнало у дома след дълго странстване” – мисли майката. „Това са двама, които се борят до смърт” – мисли убиецът. „Кой ги знае защо се прегръщат?” – мисли безчувственият човек. – Всеки мисли нещо, – завършил старецът – в зависимост от това кой е и какво носи в себе си. Виждаме света около нас според чувствата, които носим в собствената си душа. Намерено във: ФЕЙСБУК Видяно като: ЧУДО   Подобни публикации: [related_posts]Insert your text here[/related_posts]