Можем ли да комуникираме така?

Моделът за ненасилствена комуникация ти предлага няколко стъпки за разрешаване на ситуация, която причинява негативни емоции у теб. Ето ги: 1. Ясно изразяваш как се чувстваш, без да критикуваш или обвиняваш. 2. Изслушваш с емпатия как се чувства твоя събеседник, с който е свързана тази ситуация. 1.1. За да постигнеш 1. е необходимо да правиш разлика между наблюдение и оценка. НАБЛЮДЕНИЕ: Действията, които наблюдавам (виждам, чувам, спомням си) и които не допринасят за моето благосъстояние са … 1.2. Нужно е да правиш разлика и между чувства и мисли ЧУВСТВА: Как се чувстваш по отношение на това, което наблюдаваш – изразяваш емоция или физическо усещане, а не мисъл 1.3. Необходимо е да можеш да свържеш чувството с неудовлетворената нужда, която го поражда. НУЖДИ: Моята нужда или ценност, която поражда моите чувства е … 1.4. И последно по точка 1. да можеш да помолиш за това, което би обогатило живота ти, без да изискваш. МОЛБА: Молиш за конкретно действие, което другия може да извърши. Накратко моделът звучи така: Когато виждам/чувам … се чувствам …, защото имам нужда от …. Би ли …? Източник: ИнтернетЪ С чувства най-добри, ЧУДО [related_posts]Insert your text here[/related_posts]