поДай ръка на ЩАСИЕТО

В приказките братята са трима. Двамина умни никой не спори… :) 

Един ден трима братя видeли щастието паднало в една дълбока яма. Единият от братята пристъпил към ямата и помолил щастието да му даде жълтици. Щастието му дало  и той си тръгнал щастлив. Вторият брат поискал за себе си красива жена. Щастието го дарило с невиждана красавица. Братът взел хубавата си жена и щастливи си тръгнали. Третият брат се навел над ямата и погледнал Щастието. – На теб какво ти е нужно? – попитало Щастието. – А, на теб, какво ти е нужно? – попитал на свой ред третият брат. – Аз искам да изляза от тук… – колебливо отвърнало Щастието. Братът протегнал ръка и извадил Щастието от ямата. Когато бил сигурен, че Щастието е добре и е здраво стъпило на краката си, той се обърнал и си тръгнал.  А Щастието тръгнало след него и вървяло с него до края на живота му.

Публикация: АН С пожелание за щастие, ЧУДО 

[related_posts]Insert your text here[/related_posts]