„Всичко е в твоите ръце“

Някога, много отдавна живеел в древен град Майстор-учител, заобиколен от своите ученици. Веднъж един от тях се зачудил дали има въпрос, на който неговият Майстор не може да отговори.
Скоро измислил план. За целта му била необходима най-красивата пеперуда. Хванал я и веднага я скрил между двете си длани. Пеперудата пърхала с крилцата си и го гъделичкала. Усмихвайки се, той отишъл при Майстора-учител и го попитал:
-Кажете, каква пеперуда имам между дланите си – жива или мъртва?
Той здраво държал пеперудата и бил готов във всеки един миг да я смачка, заради своята истина.
Не обръщайки дори глава, за да погледне ученика, Учителят-майстор му отговорил:
-Всичко е в твоите ръце!

Автор: Неизвестен

С обич,
ЧУДО сега!